LJUBI RUKU KOJA TE HRANI SUVADE!

Vijećnik u Općinskom vijeću Bužim i zaposlenik općinskog organa uprave Općine Bužim Suvad Veladžić na svom FB profilu objavio je neprimjerenu poruku u kojoj iznosi neistine. U nekoliko napisanih rečenica Veladžić grubo ruši  ugled institucije u kojoj radi već nekoliko godina, te iznosi podatke za koje i sam zna da ne odgovaraju istini.

Poruka sa FB profila Veladžić Suvada:

 

Gospodin Veladžić kao vijećnik u OV Bužim sigurno nije zaboravio kada je usvojena Odluka o prodaji kadrovskih stanova za koju je i sam glasao. Zna Veladžić dobro gdje su utrošena sredstva od prodaje stanova i na čije dugove. Zna dobro Suvad da SDA nije uradila sve projekte na općini Bužim ali je to dobro reći u predizbornoj kampanji jer je dobro poznata ona stara izreka- „ Tri  puta ponovljena laž  postaje istina“.

 Isto tako bi trebao znati da Općina Bužim nije „danas“ zadužena jer kao vijećnik u Općinskom vijeću Bužim redovno ima priliku usvajati financijske izvještaje općine u kojoj redovno prima plaću. Ovakvi neprimjereni istupi  ne donose ništa dobro ni stranci niti pojedincu. Ne donose dobro ni predizbornoj kampanji, a samo donose štetu i ruše ugled institucije. Ljubi ruku koja te hrani Suvade!

Etičkim kodeksom državni službenik dužan je da vodi računa da ponašanjem na javnom mjestu i istupanjem u javnosti ne umanji lični ugled, ugled organa državne službe i povjerenje građana u državnu službu. Svojim neprimjerenim istupom Veladžić dovodi u zabludu građane općine Bužim, a sve u službi političke stranke kojoj pripada i aktuelnih prijevremenih izbora.